Thái Nguyên: thu hồi 38 dự án

Tại hội nghị ngày 25/4/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên đã đề nghị thu hồi 38 dự án hết thời hạn quy định nhưng chưa triển khai.

Nhiều dự án tại Thái Nguyên được cấp phép nhưng vẫn chưa triển khai

Nhiều dự án tại Thái Nguyên được cấp phép nhưng vẫn chưa triển khai

Theo đánh giá, trong tổng số 755 dự án được cấp phép có khoảng 2/3 số dự án đã và đang triển khai, đi vào hoạt động. Tuy nhiên, còn tới 1/3 triển khai chậm trễ hoặc chưa triển khai đã ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh, gây lãng phí.

Tỉnh Thái Nguyên thẳng thắn nhìn nhận công tác quản lý diễn biến đầu tư, quản lý đầu tư dự án của các Sở, ngành liên quan còn hạn chế. Các thủ tục hành chính một cửa, một cửa liên thông, thủ tục thu hồi, gia hạn dự án vẫn còn tồn tại nhất định; đặc biệt là bất cập trong hành lang pháp lý.

Tại hội nghị, Sở Kế hoach và Đầu tư đã báo cáo tình hình, những đề xuất, kiến nghị đối với một số dự án đầu tư chậm và chưa triển khai theo tiến độ cam kết. Trong số đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên cũng đề nghị thu hồi 38 dự án được cấp phép nhưng chưa triển khai.

Post Media Link

sanngaymoi